Symposium Toekomst voor Tuindorpen

Leave a comment
Architecture Institute Rotterdam / Projectleider / Symposium / Werk
Vreewijk, kaart 1966

Toekomst van tuindorpen’ bracht op 14 april 2016 kenners en betrokkenen van tuindorpen bij elkaar. Met 125 deelnemers door de dag heen, en met veel inhoudelijke inbreng van deskundigen en betrokkenen is vooral de toekomst van het Rotterdamse Vreewijk aan de orde geweest. Tegen het decor van een bloeiend en zonovergoten Vreewijk is een stapje gezet naar een gezamenlijke toekomst voor het tuindorp, aan de hand van lessen uit de geschiedenis en andere tuindorpen.

Symposium Toekomst voor tuinsteden

Symposium Toekomst voor tuinsteden

Vergelijking met andere tuindorpen

Teun bereidde inhoud en vorm van het symposium voor in opdracht van Architecture Institute Rotterdam (AIR), Stichting Vreewijk 100 jaar en woningcorporatie Havensteder. Sprekers op het symposium waren o.a. architect Joris Molenaar, architectuurhistorica Gerrie Andela, onderzoeker Radboud Engbersen en hoogleraar planologie en Vreewijk-kenner Len de Klerk. Woningcorporaties uit tuindorpen in Eindhoven (Philipsdorp) en Amsterdam (Van der Pekbuurt) vertelden over de verbeteraanpak die zij in hun gemeente kozen. Het vernieuwen van de kleine tuindorpwoningen kost enerzijds veel geld, anderzijds levert de renovatie zowel architectonisch als stedebouwkundig een coherent en karakteristiek beeld op. Teun schreef naar aanleiding van het symposium het opinieartikel de Tuindorpparadox.

Op Open Monumentendag 2016 gaf Teun in Vreewijk een lezing over het onderwerp van vernieuwing van de kleine tuindorpwoningen, waar veel woningcorporaties (financieel) mee worstelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *