Visie

Teun van den Ende, initiatiefnemer van Werkplaats Erfgoed, schrijft, onderzoekt en voedt het (online) debat over de transformatie van stad en landschap. Hij werkt daarbij samen met experts van vakgebieden als cultuurhistorie, journalistiek, stedelijke economie, geografie, museologie, online media en ontwerp. Met de inzet om bestaande steden en landschappen te versterken en verlevendigen – zowel op korte termijn als voor komende generaties.

Werkplaats Erfgoed registreert langzame en bijna ongemerkte veranderingen in de leefomgeving. Ondanks het ogenschijnlijk lage tempo kunnen ze erg ingrijpend en kostbaar zijn. Werkplaats Erfgoed onderwerpt de geleidelijke transformatie van steden, wijken en landschappen aan onderzoek en reflectie.

Door aanpassingen door gebruik (de geleefde stad) naast de oorspronkelijke bedoelingen te houden (de geplande stad) is het mogelijk de werking van plekken te doorgronden, bij te sturen en voor hernieuwd gebruik geschikt te maken. Dit continue proces van het opsporen en hernieuwen van betekenis van plekken is vergelijkbaar met de dynamiek in een werkplaats, waar stilstand doorgaans achteruitgang betekent.

Op zoek naar een goed boek over transformatie en herbestemming? Lees dan het prachtig geïllustreerde ‘How Buildings learn (1994)‘ geschreven door Stewart Brand. Hij zet in zijn betoog op overtuigende en nuchtere wijze in op transformatie als methode om onze dagelijkse leefomgeving te verbeteren.

Stewart Brand, How buildings learn, book cover.

Stewart Brand, How buildings learn, book cover.