All posts filed under: Boekman

Erfgoed van morgen

Leave a comment
Blog / Boekman
Openbaar groen in het Van Eesteren Museum. Foto: Stella Ruisch

Schijnbaar doorsnee plekken in de stad kunnen van grote betekenis zijn voor stedelingen die er wonen of verblijven. Plekken die voorheen van betekenis waren kunnen die betekenis kwijtraken in de huidige samenleving. Daarentegen biedt erfgoed ook juist aanleiding tot hechting of zelfs toe-eigening door bewoners of (lokale) ondernemers.