Over Teun

teun-in-a-bar-in-tokyoTeun van den Ende, oprichter van Werkplaats Erfgoed, schrijft, onderzoekt en voedt het (online) debat over de transformatie van stad en landschap.

Hij studeerde in 2008 als architect af aan de TU Delft en werkte naast zijn studie als rondleider in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi, nu Het Nieuwe Instituut).

Van 2009 tot 2012 was hij als curator-in-opleiding bij het NAi waar hij werkte aan tentoonstellingen, publicaties en evenementen. Teun werkte tussen 2010-2020 als projectleider voor het College van Rijksadviseurs (CRa), een adviescollege van het kabinet bestaand uit (landschaps-)architecten en stedebouwkundigen.

Samenwerken

Teun werkt graag samen met deskundigen uit werkvelden zoals cultuurhistorie, journalistiek, stedelijke economie, geografie, museologie en ontwerp. Een voorbeeld is het onderzoek ‘Patrimoine de l’avenir’, dat Teun samen met twee architectenbureaus opzette. Deze interdisciplinaire aanpak is een belangrijk kenmerk van Werkplaats Erfgoed.

Teun schrijft voor binnen- en buitenlandse media (zie ook Blog). Van 2019 tot en met 2023 was hij redactielid van het Jaarboek Architectuur in Nederland. Ook geeft Teun regelmatig lezingen en neemt deel aan publieke debatten.

Vers Beton en Platform VOER

Schrijven staat centraal in Teun’s beroepspraktijk. Sinds 2017 schrijft hij over architectuur en stedelijke ontwikkeling voor Vers Beton – hét webmagazine voor de harddenkende Rotterdammer. Daarvoor was Teun (eind)redacteur van het onafhankelijke online platform over erfgoed en ruimte: Platform VOER. Deze plek voor opinie en verdieping richtte hij samen met erfgoeddeskundige Maria Lamslag op.