Over Teun

teun-in-a-bar-in-tokyoTeun van den Ende, initiatiefnemer van Werkplaats Erfgoed, schrijft, onderzoekt en voedt het (online) debat over de transformatie van stad en landschap. Hij studeerde in 2008 als architect af aan de TU Delft en werkte naast zijn studie als rondleider in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi, nu Het Nieuwe Instituut).Van 2009 tot 2012 was hij als curator-in-opleiding bij het NAi waar hij werkte aan tentoonstellingen, publicaties en evenementen.

Teun werkt sinds 2010 als projectleider voor het College van Rijksadviseurs (CRa), een adviescollege van het kabinet bestaand uit (landschaps-)architecten en stedebouwkundigen. Hij is vanuit het CRa actief als secretaris van het Herbestemmingsteam dat dilemma’s op het gebied van herbestemming en leegstand agendeert bij eigenaren en overheden.

Begin 2013 startte Teun zijn eigen praktijk: Werkplaats Erfgoed. Samen met deskundigen uit andere werkvelden zoals cultuurhistorie, journalistiek, stedelijke economie, geografie, museologie en ontwerp werkt hij aan diverse projecten. Een voorbeeld is het onderzoek ‘Patrimoine de l’avenir’, dat Teun samen met twee architectenbureaus opzette. Deze interdisciplinaire aanpak is de belangrijkste karakteristiek van Werkplaats Erfgoed (lees verder onder Visie).

Teun produceerde diverse workshops, publicaties en publieksevenementen voor Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol en AIR Architecture Institute Rotterdam. Hij voerde in opdracht van Architectuur Lokaal (Atelier ZZ) onderzoek uit naar bodemdaling in het Friese veenweidegebied en was in 2014-2015 coördinator van de 10e Eo Wijers-prijsvraag ‘Naar een energieneutrale Stedendriehoek’.

Als auteur is Teun actief in binnen- en buitenlandse media met opinieartikelen en interviews (zie ook Blog). Hij nam tweemaal als jurylid deel aan een jaarlijkse studentencompetitie in Roemenië. Ook geeft Teun regelmatig lezingen over erfgoed, herbestemming en architectuur aan hogescholen en universiteiten zoals de TU Delft, de Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit.

VOER & VERS BETON

Teun richtte samen met erfgoeddeskundige Maria Lamslag een onafhankelijk online platform over erfgoed en ruimte op: Platform VOER. Het is een plek voor opinie en debat over ideeën zoals het hergebruik van erfgoed en leidt tot grensoverschrijdende samenwerkingen. Sinds 2017 is Teun Chef Architectuur en Stedelijke Ontwikkeling bij Vers Beton – hét webmagazine voor de harddenkende Rotterdammer.