All posts filed under: Reinwardt Academie

Erfgoedarena: Straatwaarden en maatschappelijke erfgoedpraktijken

Leave a comment
Lezing / Reinwardt Academie / Werk
Veenweidegebied Fryslan in de winter. beeld: Peter de Ruyter

In de Erfgoedarena stond de vraag centraal wat het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken betekent voor (jonge) professionals én burgers. Hoe kom je te midden van wisselende betekenissen vanuit verschillende perspectieven tot een zorgvuldige beslissing over behoud of vernieuwing? De Reinwardt Academie wijdde er de publicatie Straatwaarden aan.