All posts filed under: Lezing

Repurposing The Built Environment: Intersections Of Design, Sustainability And Livability

Leave a comment
Congres / Lezing / Netherlands Institute in Turkey / Werk

Heritage discourse in the Netherlands is adapting to challenges in society. The need for a rapid energy transition as an answer to climate change is forcing change in cities and cultural landscapes. ‘Making heritage’ is no longer limited to authorities but also takes place in social and entrepreneurial practices.

Erfgoedarena: Straatwaarden en maatschappelijke erfgoedpraktijken

Leave a comment
Lezing / Reinwardt Academie / Werk
Veenweidegebied Fryslan in de winter. beeld: Peter de Ruyter

In de Erfgoedarena stond de vraag centraal wat het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken betekent voor (jonge) professionals én burgers. Hoe kom je te midden van wisselende betekenissen vanuit verschillende perspectieven tot een zorgvuldige beslissing over behoud of vernieuwing? De Reinwardt Academie wijdde er de publicatie Straatwaarden aan.