All posts filed under: Vrije Universiteit

A Test of Character

Leave a comment
Gastcollege / Vrije Universiteit / Werk
De arbeiders die de Noordoostpolder schiepen

In het gastcollege 'A Test of Character' staat de vraag centraal in hoeverre beleid en subsidiestromen vanuit de overheid het behoud en de omgang met erfgoed bepalen. Aan de hand van naoorlogse voorbeelden van grootschalige planning ontstaan vragen over wie zich 'eigenaar' van het erfgoed voelt én wie over middelen beschikt om daarnaar te handelen.