All posts filed under: Co-auteur

Streetlogic

Leave a comment
Co-auteur / Publicatie / Werk
Streetlogic_Jeroen Arians

In Streetlogic, photographer Jeroen Arians registers how the everyday objects people leave behind reclaim public space. Unintentionally, these people create temporary spectacles of perfect beauty. Sometimes unreal, absurd, and even outright funny, the spectacles end once the objects are disposed of by waste collectors or given new life by interested strangers.

Letters to the Mayor – Rotterdam

Leave a comment
Co-auteur / het Nieuwe Instituut / Tentoonstelling

Letters to the Mayor - Rotterdam is ontstaan uit een initiatief van Storefront for Art and Architecture in New York in 2014. Lokale en internationale architecten worden uitgenodigd om een brief te schrijven aan hun burgemeester, waarin zij prangende vragen kunnen stellen en kenbaar maken wat zij, als architecten, belangrijk vinden binnen de politieke arena en in de besluitvorming over de stad.

RESTORY – een manifest voor herbestemmen als een strategisch spel

Leave a comment
Co-auteur / H-team / Spel / Werk

Met het spel RESTORY vraagt het Herbestemmingsteam aandacht voor herbestemming. Buiten de stad uitbreiden lijkt op korte termijn misschien aantrekkelijk, maar gaat voorbij aan de potenties van strategisch hergebruik. In RESTORY ontdekken initiatiefnemers en betrokkenen samen welke kansen herbestemming biedt voor lege gebouwen en open plekken in de stad.

KEER – klimaatadaptatie, energie, erfgoed en ruimte

Leave a comment
Co-auteur / Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie / Werk

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel, blijkt uit de publicatie. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.