The Power of Hubs

Leave a comment
Co-organisator / H-team / Symposium / Werk
Power of Hubs_plenair_foto Lilian van Rooij

Op 28 januari 2016 vond in Vechtclub XL in Utrecht de meetup The Power of Hubs plaats over herbestemmen en gebiedstransformatie. Drijvende krachten achter Nederlandse voorbeeldprojecten zoals Strijp-S, Volkskrantgebouw en Westergasfabriek en de nieuwe generatie locaties deelden hun kennis met partijen en gemeenten die betrokken zijn bij het creëren van nieuwe bestemmingen.

Dilemma’s bij transformatie gebieden

Hoe kunnen we in de post-crisisfase, waarin nieuwbouw opnieuw aantrekkelijk wordt, lering trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming centraal stond? De middag werd georganiseerd door het DCR Network en het H-team, op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De meet-up bracht herbestemmers uit heel Nederland bij elkaar: marktpartijen, overheden maar ook de ontwerp- en onderzoekswereld. In de voorbereiding had het H-team in de gemeenten Leeuwarden, Heerlen, Den Haag, Utrecht, Tilburg en Rotterdam een aantal dilemma’s bij herbestemmen als gebiedsopgave opgehaald bij overheden, marktpartijen en initiatiefnemers:

    1 Hoe biedt je ruimte aan de initiatieven en stuur je als gemeente toch op lange termijn ontwikkelingen?
    2 Hoe kan je als overheid leegstaand m2 inzetten om gebieden te versterken zonder programma elders weg te trekken?
    3 Tijdelijk programma, zit daar ook toekomst in?
    4 Moet erfgoed voorrang krijgen bij herbestemming?
    5 Openbare ruimte en voorzieningen ontwikkelen met of zonder markt?

Deelnemers gingen naar huis met concrete handvatten voor gebiedstransities. Lees het verslag (opent in pdf) op de site van de meet-up.

H-team

Teun maakt als secretaris van het werk van doorbreken fysieke en mentale grenzen in de bouwpraktijk. Het H-team is een team ervaringsdeskundigen dat dilemma’s op het gebied van herbestemming en leegstand agendeert en met betrokkenen in gesprek gaat. Niet het bestaan en het bezit van een gebouw vertegenwoordigen een waarde: het is vooral het gebruik dat waarde toevoegt. Het H-team zet zich in voor herbestemming op gebiedsniveau met het doel de kwaliteit van de stedelijke omgeving op een hoog niveau te houden. Lees meer over de vijf dilemma’s op de website van het H-team.

Power of Hubs_sessie_foto Lilian van Rooij

Power of Hubs, sessie. Foto Lilian van Rooij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.