All posts filed under: Podcast

Architecture City: De Nacht

Leave a comment
Operator / Podcast / Radiomaker

Architecture City gaat op pad in de nacht. Als de zon onder is, tonen stad en gebouwen zich van een andere kant. Kantoren, winkels en bedrijven lopen leeg, het lawaai van verkeer verstomt, mensen trekken zich terug in hun huizen. Op andere plekken komt de stad juist tot leven en biedt de nacht een enscenering voor alles wat het daglicht niet verdragen kan. Wat betekent de nacht voor de architectuur?