RESTORY – een manifest voor herbestemmen als een strategisch spel

Leave a comment
Co-auteur / H-team / Spel / Werk

Met het spel RESTORY vraagt het Herbestemmingsteam aandacht voor herbestemming. Buiten de stad uitbreiden lijkt op korte termijn misschien aantrekkelijk, maar gaat voorbij aan de potenties van strategisch hergebruik. In RESTORY ontdekken initiatiefnemers en betrokkenen samen welke kansen herbestemming biedt voor lege gebouwen en open plekken in de stad.

Herbestemmen is onvoorspelbaar en onbeheersbaar. Niet iets waar bouwers en ontwikkelaars van houden: “Lange procedures, lastige logistiek, altijd tegenvallers. We gaan onze vingers er niet aan branden. Doe ons maar reproduceerbare nieuwbouw!” Het is één van de zeven vooroordelen die het Herbestemmingsteam opvoert in het Manifest_Het spel van Herbestemmen, dat tegelijk met het spel RESTORY verscheen. Voorstanders van ‘bouwen in de wei’ maken graag gebruik van dergelijke vooroordelen maar gaan daarmee voorbij aan de mogelijkheden om binnen bestaand bebouwd gebied aantrekkelijke gemengde gebieden te creëren, stelt het Herbestemmingsteam.

Met RESTORY vraagt het Herbestemmingsteam op ludieke wijze aandacht voor verdichtings- en herbestemmingsopgaven in Nederland. Het is een pleidooi om samen te bouwen aan een duurzame toekomst voor de leefomgeving. Het spel is voor het eerst getest op de werkconferentie Nederland Veranderd/t, georganiseerd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op 3 december 2018 in Rotterdam. RESTORY is bedacht door Stadvogels (Martine Zoeteman) en ontwikkeld in samenwerking met WE-ARE-AMP in opdracht van het Herbestemmingsteam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *