Woonbeleid op Zuid: eigengereide Rotterdamse aanpak of uit de hand gelopen gentrificatiebeleid?

Leave a comment
Blog / Vers Beton

De Woonvisie 2030 is twee jaar geleden aangenomen. Teun van den Ende bevraagt of de uitvoering met de sloop van duizenden woningen, tot de gewenste gemengde wijken op Zuid leidt. En wat zijn eigenlijk de effecten op de regio?

Rotterdam klopt zich op de borst vanwege de stijgende woningproductie in 2017: in totaal kwamen er 3.764 woningen bij. De ‘Make it Happen’-doeken zijn overal in de stad te vinden, ook op Zuid. Maar in het eerste deel van dit tweeluik zagen we de keerzijde: de controversiële sloopplannen in onder meer de Tweebosbuurt. De vervolgvraag is nu: kunnen huurders met een krappe beurs nog wel in de stad blijven nu duizenden goedkope woningen worden vernieuwd en vervangen door duurdere woningen?

Lees het hele artikel op Vers Beton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *