KEER – klimaatadaptatie, energie, erfgoed en ruimte

Leave a comment
Co-auteur / Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie / Werk

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel, blijkt uit de publicatie. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef Teun een inleidend essay voor de publicatie ‘KEER’; klimaatadaptatie, energie, erfgoed en ruimte. Voor het essay interviewde Teun diverse ontwerpers die deelnamen in het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’. Daarnaast maakte Teun twee interviews met landschapsarchitect Dirk Sijmons en Joost Schrijnen, die beiden pleiten voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW nam op 3 december 2018 de publicatie ‘KEER’ in ontvangst op het congres ‘Nederland veranderd/t’ in de Van Nellefabriek. Bij de publicatie verscheen een tentoonstelling en een film, die zijn gecoördineerd door Vereniging Deltametropool. Het ontwerp van de publicatie en tentoonstelling is van 75b.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.