Patrimoine de l’avenir

Leave a comment
Co-organisator / Onderzoek / Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie / Werk
Bezoek aan tijdelijke herbestemming van een hospitaal in de Parijse binnenstad ihkv verkenning Patrimoine de l'avenir.

‘Patrimoine de l’avenir’ is een onderzoek naar de culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland in de omgang met cultureel erfgoed, i.s.m The Cloud Collective / Braaksma & Roos. Het onderzoek komt voort uit een Open oproep Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Crashtest Nederlandse herbestemmingspraktijk

We kennen in Nederland een aantal prachtige en succesvolle herbestemmingen van industriële complexen. Maar hoe zorg je dat de herontwikkeling van een historisch gebouwencomplex ook integraal onderdeel vormt van een bredere gebiedsontwikkeling? Door de vele Nederlandse voorbeelden van herbestemming van ensembles van gebouwen zou je kunnen spreken van een zgn. ‘Dutch Approach’. Mede gesteund door het Belvedere-beleid vanuit de rijksoverheid (2000-2009) is het transformeren van fabrieken, spoorzones en ziekenhuizen inmiddels een stevig onderdeel van de Nederlandse bouwpraktijk. Is de Nederlandse aanpak echt het lichtende voorbeeld en is het dan ook elders toepasbaar? Wat kunnen Nederlandse architecten, bouwhistorici en beleidsmakers leren van Europese collega’s? De initiatiefnemers van het onderzoek onderwierpen de Nederlandse praktijk daarom aan een crashtest.

uitnodiging voor Workshop ihkv verkenning Patrimoine de l'avenir.

uitnodiging voor Workshop ihkv verkenning Patrimoine de l’avenir.

Vergelijking met Frankrijk

Architectenbureaus The Cloud Collective en Braaksma&Roos organiseerden samen met Werkplaats Erfgoed twee workshops met diverse Franse voorbeelden ter vergelijking van de Nederlandse praktijk. Om tot enigszins vergelijkbare casuïstiek te komen zijn voorbeelden van herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden uit de beide hoofdsteden tegen elkaar afgezet. Zowel in Parijs als in Amsterdam vormen grootschalige ontwikkelprocessen onderdeel van een internationale vastgoedmarkt. In de vergelijkende studie bleek dat behoud en herontwikkeling van (onderdelen van) ensembles een zaak is van zorgvuldige analyse van een gebied, doorzettingsvermogen, durf en technische kennis. Hierbij verschilt de rol van de architect in Frankrijk ten opzichte van in Nederland. De Franse restauratiearchitect, ‘Architect du Patrimoine’, overziet namens de overheid het proces en borgt architectonische kwaliteiten. In Nederland kennen we verschillende type regisseurs van het proces met elk verschillende kwaliteiten, zoals kwartiermakers, supervisoren en kwaliteitsteams. Met dergelijke rollen is in Frankrijk nog weinig ervaring.

Tussenresultaat

Sebas Baggelaar schreef op Platform VOER de beschouwing L’Approche Hollandaise die als tussenresultaat van de internationale verkenning kan worden beschouwd. In een vervolg op deze verkenning zijn The Cloud Collective, Braaksma&Roos en Werkplaats Erfgoed de kansen voor kwalitatieve herbestemming in een gebiedsontwikkeling verder onder de loep nemen en daaruit conclusies voor de praktijk destilleren.

Tijdlijn van referentieproject in Parijs ihkv verkenning Patrimoine de l'avenir.

Tijdlijn van referentieproject in Parijs ihkv verkenning Patrimoine de l’avenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.