Een 21e-eeuws Vondelpark in Groningen

Leave a comment
Blog / H-team
Grote Markt Groningen_foto Victor van Werkhooven via Flickr

Een 21e-eeuws Vondelpark in Groningen

De woningmarkt in Groningen vertoont net als Amsterdam en Utrecht tekenen van oververhitting. Op welke manier kan de stad het succesvolle beleid van de compacte stad updaten en tegelijk inspelen op de groeiende bevolking en de ontwikkelende kenniseconomie?

Groningen dreigt aan zijn populariteit als studentenstad ten onder te gaan. Net als in andere universiteitssteden drukt de jonge bevolking een groot stempel op het leefklimaat in de binnenstad. Parken zijn overvol, kroegen puilen uit. Studentenaantallen blijven groeien dus beantwoorden pandjesbazen gretig aan de roep om meer kamers. Ze hebben de binnenstad en de wijken eromheen inmiddels stevig in hun greep. Elk pand dat vrijkomt wordt verkaveld in studentenkamers, veruit de meest lucratieve vorm van herbestemmen. De demografische kaart van de stad toont de extreme scheefgroei. Groningse planners en stedebouwkundigen zijn daarom op zoek naar een evenwichtiger woning- en voorzieningenaanbod in de stad.

Lees het hele opinieartikel op de website van het H-team.

Groninger-'weerkaart', bron: Atelier Stadsbouwmeester en Studio MARCHA

Groninger-‘weerkaart’, bron: Atelier Stadsbouwmeester en Studio MARCHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *