Limes: eenheid in verscheidenheid

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Projectleider / Symposium / Werk
Limes symposium, Centraal Museum Utrecht

Op initiatief van het College van Rijksadviseurs vond op 13 februari 2015 in het Centraal Museum Utrecht het symposium Limes, eenheid in verscheidenheid plaats. De term Limes (het Latijnse woord voor grens) wordt gebruikt om de voormalige grens van het Romeinse rijk aan te duiden.

De middag bood de kans aan diverse betrokkenen bij de Limes, waaronder de gedeputeerden van provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, om samen na te denken over de actuele betekenis van de voormalige grens en mogelijkheden voor bovengrondse expressie van de Limes. Het doel van het symposium was om samen de basis te leggen voor een aangescherpte ambitie.

Om de huidige stand van zaken in beeld te brengen heeft het CRa aan ontwerper Catherine Visser van DaF Architecten gevraagd om een Quickscan Limes te maken. Catherine Visser doet een aantal aanbevelingen over hoe de Limes lokaal én op de schaal van Nederland versterkt zou kunnen worden. Als uitdaging voor de toekomst stelde zij voor om naar Brits voorbeeld een gezamenlijk interpretatiekader te ontwikkelen samen met de diverse partners.

Teun was als projectleider van het symposium verantwoordelijk voor het programma en de voorbereiding bij de betrokken overheden en belangenorganisaties. Het CRa richtte in maart 2015 een advies aan de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) mede gebaseerd op de uitkomsten van het symposium.

Aanbeiding van de Quickscan Limes directeur RCE Cees van 't Veen

Aanbeiding van de Quickscan Limes directeur RCE Cees van ‘t Veen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *