Hydrobiografie Schelde-estuarium

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Projectleider / Publicatie / Werk
Kaart van het stroomgebied van de Vlaamse Zeeschelde en de Nederlandse Westerschelde uit 1593 door Christiaan Sgrooten

Terugkijken in de tijd helpt om een beter begrip te ontwikkelen van de verhouding tussen mens en natuur in het Schelde-estuarium. Het College van Rijksadviseurs (CRa) vroeg Bosch Slabbers Landschapsarchitecten daarom een Hydrobiografie van het Schelde-estuarium te maken samen met diverse experts uit Nederland en Vlaanderen.

Gedaanteverandering Schelde-stroom

Door de jaren heen is het landschap flink van gedaante veranderd, aanleiding voor het CRa om in een reeks kaartbeelden de veranderingen in het landschap op te laten tekenen. Terugkijken in de tijd helpt om beter te begrijpen wat de verhouding is tussen natuurlijke processen en menselijk ingrepen in het Schelde-estuarium. De hydrobiografie bestaat uit een reeks van 11 kaartbeelden van chronologische breukvlakken van 750 AD tot nu, die de ontwikkeling van de `stroom` in beeld brengt. Bestaande inzichten zijn hierbij als het ware geobjectiveerd in een onderling vergelijkbare reeks van kaarten. Het rivierlandschap bestrijkt zowel de Nederlandse zuidwestelijke delta als het westelijk deel van Vlaanderen. De presentatie van de Hydrobiografie Schelde-estuarium is een stap in het proces om integraal te werken aan o.a. waterbeheer, ecologie, klimaatadaptatie in een complexe bestuurlijke context.

Discussie over de Hydrobiografie Schelde-estuarium op het VNSC Scheldesymposium, 23 november 2016

Discussie over de Hydrobiografie Schelde-estuarium op het VNSC Scheldesymposium, 23 november 2016

Vlaams-Nederlandse samenwerking

De Hydrobiografie Schelde-estuarium is op het jaarlijkse Scheldesymposium van de Vlaams-Nederlandse Schelde-Commissie (VNSC) gepresenteerd voor ruim 200 onderzoekers, belangenvertegenwoordigers en bestuurders in Antwerpen. In de VNSC werken Vlaanderen en Nederland samen met alle belanghebbenden aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium. De doelen zijn o.a. gegarandeerde hoogwaterveiligheid, een optimale toegankelijkheid van de vier Scheldehavens en het ontwikkelen van een gezond, dynamisch en natuurlijk ecosysteem.
Eric Luiten (tot september 2016 Rijksadviseur voor Landschap en Water) leidde het gesprek met de aanwezigen over de relevantie van het topografisch onderzoek voor toekomstige ontwikkelingen. Luiten deed een oproep aan aanwezige onderzoekers uit andere vakgebieden om hun kennis aan de hydrobiografie te verbinden. Het CRa stuurt begin 2017 een advies aan de VNSC waar de feedback van aanwezigen op het symposium in verwerkt is.

Roep om integraliteit

Donné Slangen, directeur Gebieden van het Ministerie van IenM, benoemde de waarde van de hydrobiografie in deze multidisciplinaire context: “De studie toont de belangrijkste puzzelstukjes uit de geschiedenis, nu moeten die nog in verband worden gebracht met andere puzzelstukjes.” Daarmee doelde hij op de vele studies en onderzoek die er in het kader van de Agenda voor de Toekomst worden opgesteld. Teun nam als projectleider vanuit het CRa de verantwoordelijkheid over het betrekken van diverse experts uit Nederland en Vlaanderen en werkte daarbij nauw samen met Nederlandse kennisinstituut Deltares.

Hydrobiografie Schelde-estuarium. Bosch-Slabbers Landschapsarchitecten in opdracht van CRa

Hydrobiografie Schelde-estuarium. Bosch-Slabbers Landschapsarchitecten in opdracht van CRa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *