Nieuwe rol van de erfgoedprofessional

Leave a comment
Nationaal Monumentencongres / Platform VOER / Publicatie
Pamflet met 10 suggesties voor de nieuwe rol van de erfgoedprofessional

Hoe ziet de nieuwe rol van de erfgoedprofessional eruit binnen de context van democratisering en permanente tijdelijkheid? Over deze vraag ging een groep erfgoedprofessionals in gesprek op uitnodiging van Joks Janssen en team VOER. Het resultaat: een Pamflet met tien suggesties voor de toekomst om in houding en acties aan te sluiten op de veranderende realiteit.

Wisdom of the crowd

Traditionele sturingsmogelijkheden in de erfgoedzorg werken niet meer: de rijksoverheid trekt zich terug om ruimte te laten aan gemeenten en provincies. De vastgoedwereld heeft de crisis achter zich gelaten en wil weer investeren en ontwikkelen. Burgers raken steeds beter geïnformeerd, zijn mondiger, betrokken en initiatiefrijker. In deze tijd van democratisering en decentralisatie gaat het niet altijd in de eerste plaats om geld maar om energie. Het gaat om het steunen van initiatieven van anderen in plaats van eigen plannen en over allianties in plaats van dichtgetimmerde deals op voorhand. We leven in tijden van permanente tijdelijkheid, het is iedere keer opnieuw met betrokkenen zoeken naar de juiste invulling van een gebouw of gebied. Erfgoedontwikkeling wordt permanent bèta, waarbij niet alles op voorhand wordt vastgelegd in allesomvattende restauratie- en herbestemmingsplannen, maar ruimte wordt gelaten aan het toeval, spontane ontwikkeling en nieuwe ideeën van onderop.

Deze Belvedere benadrukt de cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het landschap van de Drentsche Aa (Strootman Landscape Architecture)

Deze Belvedere benadrukt de cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het landschap van de Drentsche Aa (Strootman Landscape Architecture)

Een goed gesprek

Om antwoorden te vinden op de vraag hoe je aan erfgoedzorg doet in een tijd van burgerparticipatie en co-creatie nodigden VOER en Joks Janssen een groep erfgoedprofessionals uit voor een goed gesprek in de Oude Kerk Amsterdam. Aanpassen is noodzakelijk, maar hoe precies? Moeten experts een sturende rol houden, burgers verleiden tot een verantwoorde omgang met erfgoed of de boel loslaten? Lees het verslag van het gesprek door Annette Wiesman dat de basis vormde voor het pamflet, op Platform VOER.

Herinrichting van de Kleiburg-flat in Amsterdam-Zuidoost tot koopwoningen (De Flat) gaf de Bijlmer een nieuwe cultuurhistorische waardering

Herinrichting van de Kleiburg-flat in Amsterdam-Zuidoost tot koopwoningen (De Flat) gaf de Bijlmer een nieuwe cultuurhistorische waardering

Pamflet downloaden

Joks Janssen presenteerde het Pamflet met 10 suggesties voor de nieuwe rol van de erfgoedprofessional op het Nationaal Monumentencongres op 10 november 2016 voor een volle zaal in de Rotterdamse Schouwburg. Gemeenten, onderwijsinstellingen en zelfstandigen in de erfgoedpraktijk gaven aan de hand van de suggesties hun werkwijze opnieuw te overwegen of het onderwijs ermee te verrijken. Download het Pamflet op Platform VOER.

Kunstwerk van Taturo Atzu op Oude kerk, Amsterdam

Kunstwerk van Taturo Atzu op Oude kerk, Amsterdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *