Erfgoedarena: Straatwaarden en maatschappelijke erfgoedpraktijken

Leave a comment
Lezing / Reinwardt Academie / Werk
Veenweidegebied Fryslan in de winter. beeld: Peter de Ruyter

In de Erfgoedarena stond de vraag centraal wat het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken betekent voor (jonge) professionals én burgers. De organisator van de avond, de Reinwardt Academie, wijdde er de publicatie Straatwaarden aan.

In een drukbezochte bijeenkomst in de Reinwardt Academie stonden de dynamisch betekenissen die we aan erfgoed koppelen, centraal. In dit artikel staat de vraag centraal hoe het opsporen en selecteren van het erfgoed van morgen in z’n werk zou kunnen gaan. Hoe kom je te midden van wisselende betekenissen vanuit verschillende perspectieven tot een zorgvuldige beslissing over behoud of vernieuwing?

Erfgoed en ontwerpend onderzoek

Teun stelde in een korte lezing dat erfgoed op verschillende manieren tot stand komen, waarbij het vaak gaat om de verbindingen tussen mensen, gedachten en praktijken: “Het erfgoedveld verdient een rol in de ontwerpfase, waarbij ontwerp niet al te letterlijk moet worden opgevat; het kan gaan om zaken als procesontwerp, het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van ontwerptools en het schetsen van scenario’s.”

Een sterkere verbinding tussen erfgoedwaarden en ontwerpend onderzoek is nodig in de Friese cultuurlandschappen, die deels de Friese identiteit maakt. Als dit cultuurlandschap er niet meer is voelt de gemeenschap landschapspijn (term: Peter de Ruyter, landschapsarchitect), maar geldt dit voor elke generatie? En welke vragen werpt dit op voor erfgoedprofessionals die daarmee om moeten gaan? Lees het complete verslag van de Erfgoedarena terug voor een weergave van het debat.

De Haskerveenpolder, beschermd Wederopbouwlandschap. Beeld: Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

De Haskerveenpolder, beschermd Wederopbouwlandschap. Beeld: Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *