Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Onderzoek / Publicatie / Werk

Wim Eggenkamp, tussen 2008-2012 Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed, deed onderzoek naar de kwaliteiten van de 40 zgn. aandachtswijken, of Vogelaarwijken, met het doel advies te geven bij de plannen voor herbestemming en transformatie van cultureel erfgoed. Studies naar de mogelijkheden tot herbestemming en herontwikkeling zijn in de publicatie beschreven.

Aan elk van de 40 wijken is een werkbezoek afgelegd en zijn leegstaande en op te knappen panden bezocht. In diverse wijken heeft het onderzoeken naar herbestemming en revitalisering tot concrete resultaten geleid. Teun was projectleider en co-auteur van de publicatie ‘Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken’. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en de achttien gemeenten waar de wijken in liggen. De publicatie Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken is te downloaden van de site van het College van Rijksadviseurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *