Toekomst beschermd gezicht?

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Projectleider / Publicatie / Werk

Veel wijken hebben de status van beschermd gezicht. Echter veel 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse wijken hebben een totaal andere vorm dan naoorlogse wijken. Is het instrument in de oorspronkelijke vorm wel op deze wijken van toepassing? En hoe zit het met landschappen en archeologische vindplaatsen?

In de essaybundel Toekomst beschermd gezicht? is de werking van gebiedsbescherming verkend en zijn de wettelijke verplichtingen op een rij gezet. Rijksadviseur Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp doet in de bundel aanbevelingen voor het aanpassen van het instrument van het beschermd stads- en dorpsgezicht.

De essays zijn geschreven door Paul Meurs (stad), Catherine Visser (archeologie) en Eric Luiten (landschap). Onderzoek van de afdeling RMIT van de faculteit Bouwkunde TU Delft naar verleden, heden en toekomst van gebiedsbescherming is in de bundel te vinden. Teun was projectleider en eindredacteur van de publicatie Toekomst beschermd gezicht?. Wim Eggenkamp en het Nationaal Restauratiefonds namen het initiatief voor de bundel, die te downloaden is van de site van het College van Rijksadviseurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *