Nieuw elan voor buurten uit de jaren ‘70 en ’80

Leave a comment
Deelnemer / Prijsvraag / Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie / Werk

Met de prijsvraag Nieuw elan voor buurten uit de jaren ‘70 en ’80, nam het Stimuleringsfonds voor Architectuur het initiatief voor een architectonische reset van de woningbouw na de wederopbouwperiode. Veel complexen en buurten uit de jaren 70 en 80 zijn toe aan een grootschalige vorm van onderhoud.

Nu nog is dat vooral het domein van technische mensen bij de corporaties, waardoor er weinig aandacht is voor de sociale vraagstukken die er spelen en voor mogelijke microstedenbouwkundige en architectonische oplossingen. Door samen met jonge professionals plannen te ontwikkelen voor deze wijken, willen de deelnemende corporaties daarin verandering brengen. Verwacht wordt dat de jonge multidisciplinaire teams met frisse en bruikbare ideeën komen voor de toekomst.

Teun verzorgde een inzending ‘Nieuw elan voor Ammunitiehaven’ voor de locatie Den Haag i.s.m. Rick ten Doeschate (the Cloud Collective), Pieter Theeuws (Delva Landscape) en Jaap van der Salm (HNS). Het voorstel werd als winnaar voor de locatie Den Haag gekozen, daarnaast waren er nog drie locaties in de prijsvraag. De publicatie met de resultaten en uitleg van de prijsvraag is op de site van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.