Week van het Lege gebouw 2013

Leave a comment
Onderwijs / Platform VOER / Werk / Workshop
WvhLG 2013 Raamweg47. foto Allard v.d. Hoek

Studenten komen tijdens hun opleiding nog onvoldoende in contact met vraagstukken van leegstand en herbestemming. De eerste Week van het Lege Gebouw 2013 bood studenten een unieke kans om 5 dagen onder begeleiding te studeren op het thema ín een leegstaand pand. Zeventig studenten en negentien docenten van veertien verschillende opleidingen vastgoed, erfgoed, renovatie, ontwerp en bouwtechniek werkten tussen 30 mei en 3 juni 2013 samen in zeven interdisciplinaire teams aan een plan voor herbestemming van het voormalige kantoor van Europol (de Europese Politieorganisatie) aan de Raamweg 47, Den Haag.

Week van het Lege gebouw logo

Week van het Lege gebouw logo

Platform VOER (Maria Lamslag en Teun van den Ende) verzorgden een presentatie tijdens het slotdebat van de workshopweek over de verschillende interdisciplinaire werkvormen. De Week van het Lege gebouw werd georganiseerd door Machiel Spaan i.s.m. de Rijksgebouwendienst, het Nationaal Programma Herbestemming en het Atelier Rijksbouwmeester.

Het verslag over interdisciplinair werken is op Platform VOER te downloaden.

Een terugblik op de workshopweek is te bekijken op de website van de Week van het Lege gebouw

Week van het lege gebouw 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *