Space-S in Eindhoven zoekt nog naar zijn vorm

Leave a comment
Blauwe Kamer / Blog

In Eindhoven is een project voor sociale woningbouw een voorbeeld waarbij woning toewijzing is gekoppeld aan betrokkenheid bij de wijk. Het woningbouwproject onderscheidt zich vooral door het proces van totstandkoming maar zoekt nog naar zijn vorm.

Het is niet je inschrijftijd bij Woonbedrijf die de kans op een woning in Space-S bepaalt, maar de mate van betrokkenheid. Hoe actiever je meedoet hoe meer kans je maakt op een woning. Het experiment stelt het systeem van woningtoewijzing door woningcorporaties ter discussie door een systeem te introduceren waarin bewoners elkaar selecteren. Hoe dat werkt? Iedereen die er wil wonen moet zichzelf kandidaat stellen voor een woning. Dat proces startte in 2013, ruim voordat de woningen gebouwd waren. Toen lag er een concept stedenbouwkundig plan van Urhahn, waarover de toekomstige bewoners met de ontwerpers in discussie gingen.

Verder lezen? Download het hele artikel over Space-S (verschenen in het tijdschrift Blauwe Kamer, september 2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *