Het metropolitane landschap: van blinde vlek naar vanzelfsprekendheid

Leave a comment
Blog / College van Rijksadviseurs (CRa)

Gaan bedrijven aan de Zuidas ook meebetalen aan een aantrekkelijk landschap? Moeten we meer aandacht besteden aan de economische waarde van het landschap of staat die al buiten kijf? En hoe kunnen regio’s en initiatieven elkaar versterken, bijvoorbeeld bij het zoeken naar oplossingen voor de opgaven die in het landschap zullen ‘landen’?

Deze en vele andere kwesties waren op 2 oktober onderwerp van gesprek in de nog jonge community of practice ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’.

Lees het hele artikel op de site van het College van Rijksadviseurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *