Naoorlogse Wijken: Mariahoeve

Leave a comment
Afstudeerscriptie / Onderzoek / TU Delft faculteit Bouwkunde / Werk

Teun deed in 2007-2008 onderzoek naar de weerbarstigheid van het stedenbouwkundig plan van de wijk Mariahoeve, één van de door het rijk aangewezen ‘Wederopbouwgezichten’ van Nederland.

Teun legde de focus van zijn onderzoek op de wijkeconomie: kan de wijk zonder grote fysieke aanpassingen nieuwe voorzieningen opnemen en het economisch profiel sterk genoeg blijven, of moeten we Mariahoeve hoofdzakelijk als een woonwijk zien? Door bestaande bouwvolumes strategisch te hergebruiken zijn nieuwe functies aangetakt op de infrastructuur van de wijk.
Het ontwerpend onderzoek naar de naoorlogse wijk Mariahoeve in Den Haag is een onderdeel van Teun’s afstudeerscriptie aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Met zijn onderzoek haalde Teun een Belvedère-aantekening. Het rapport is op de website van Platform31 te downloaden.

Afstudeerrapport Naoorlogse wijken

Afstudeerrapport Naoorlogse wijken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *