Maatschappelijke doelen bij verkoop Rijksvastgoed

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Onderzoek / Publicatie / Werk
Haagse Harry: verkoop rijksvastgoed. Beeld: Marnix Rueb

Hoe kunnen maatschappelijke doelen met de verkoop van vastgoed gediend worden? Het Rijk heeft een uitgebreide vastgoedportefeuille, zowel in omvang als in type gebouwen, geografische spreiding en functies. Een deel van het vastgoed heeft het Rijk niet meer nodig en wordt verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade tekende in de Agenda Rijksbouwmeester (2016) op dat tot 2021 het Rijk 2,8 miljoen vierkante meter wil verkopen. Dat is gemiddeld ruim 1.500 vierkante meter per dag; de oppervlakte van een flinke sporthal. Het af te stoten gedeelte vormt bijna een kwart van al het vastgoed van het Rijk.

Gemeenten spelen bij de verkoop van rijksvastgoed vaak een belangrijke rol, zeker als er een wijziging van bestemming aan de orde is. Maatschappelijke waarden en behoefte aan publieke functies bij gemeenten – die vaak ook voortvloeien uit rijksbeleid – kunnen dan vooraf beter in beeld worden gebracht. Denk aan het verbeteren van de arbeidsmarkt in wijken en het versterken van de leefomgeving (groen, mobiliteit, energie).

Werkplaats Erfgoed schreef een notitie over mogelijkheden voor het realiseren van maatschappelijke doelen bij de verkoop van rijksvastgoed in opdracht van en in nauwe samenwerking met (medewerkers van) de Rijksbouwmeester. Eén van de belangrijkste aanleidingen is de voorbereiding op de Omgevingswet, die een proactieve dialoog tussen Rijksdiensten en lokale overheden urgent maakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *