INDESEM 2003: Fast forward, a driving perception

Leave a comment
Co-organisator / TU Delft faculteit Bouwkunde / Werk / Workshop
INDESEM 2003, groepsessies

Van 18 tot en met 24 mei 2003 is op de Faculteit Bouwkunde TU Delft het tweejaarlijkse International Design Seminar INDESEM gehouden, met als thema Fast Forward, a driving perception. De resultaten van INDESEM worden tentoongesteld op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.

INDESEM biedt een hele week vol lezingen, debatten, excursies en een workshop rond de vraag hoe men de omgeving waarneemt vanuit de auto en hoe architectuur daar op in kan spelen. Het seminar heeft tot doel studenten uit de hele wereld de gelegenheid te geven hun kennis en visies uit te wisselen. Tijdens de 11e editie van het seminar werken tachtig studenten uit meer dan zestien verschillende landen, bijgestaan door nationale en internationale architecten en critici, samen.

Het centrale thema dit jaar is mobiliteit, meer bepaald de visuele waarneming van de omgeving bij hoge snelheid. Dit is een bijzonder thema binnen de Bouwkunde, waar ontwerpen meestal bekeken worden uit het perspectief van een stilstaande of langzaam bewegende kijker. Tijdens de lezingen wordt het thema vooral theoretisch benaderd, waarvoor o.a. de teksten van cultureel theoreticus Paul Virilio over versnelling en snelheid in de maatschappij als basis dienen. De opdracht aan de studenten: ontwerp bedrijfspanden (Rotterdam, Rijswijk en Zoetermeer) op snelweglocaties.

INDESEM 2003, TU Delft

INDESEM 2003, TU Delft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *