Expertmeeting De Buitenhaven & Plantage, Schiedam

Leave a comment
Deelnemer / H-team / Werk / Workshop
SodaFabriek Schiedam

Het Erfgoedhuis van de Provincie Zuid-Holland organiseerde in Schiedam een expertmeeting met diverse ‘herbestemmingsexperts’ over enkele monumentale leegstaande pakhuizen. Samen met eigenaren en betrokkenen van o.a. de gemeente kwamen zij met ideeën voor het realiseren van een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig verblijfsgebied.

Binnen het beschermde stadsgezicht Schiedam kent het gebied rond De Plantage een eigen karakter. In de achttiende en negentiende eeuw ontstond hier een welvarende woonbuurt rond het in 1767 aangelegde stadspark. Hoewel industriële bebouwing in eerste instantie niet was toegestaan in het gebied, werden uiteindelijk langs de havens toch enkele grote complexen opgetrokken. Dit waren vooral pakhuizen ten dienste van de jeneverindustrie.

Leegstand

Momenteel verkeren de pakhuizen in slechte staat en staan gedeeltelijk leeg. Initiatiefnemers zoals het collectief de Sodafabriek waar met crowdfunding geld voor is ingezameld, blazen de pakhuizen nieuw leven in. De bestemming wonen is echter lastig te realiseren, vanwege milieurestricties. Er zijn veel verschillende functies die in het gebied een plaats kunnen krijgen, zoals ambachtelijke bedrijvigheid, een woonfunctie in de vorm van flexibel of tijdelijk wonen, of een horecafunctie.

Teun was als deelnemer aan de workshop gevraagd om één of meerdere van bovenstaande opties in het gebied te realiseren en te doordenken. Met het idee om te starten met het uitbreiden van het tijdelijke programma. Dit biedt de mogelijkheid tot experimenteren: wat werkt wel en wat werkt niet? Zo kunnen vanuit de tijdelijkheid mogelijk meer permanente functies worden gerealiseerd.

De Buitenhaven Plantage Schiedam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *