Bevrijd uit Detentie

Leave a comment
Blauwe Kamer / Blog
Open de Koepel, vogelvlucht

Recent verkocht het Rijksvastgoedbedrijf de koepelgevangenis van Haarlem en de Amsterdamse Bijlmerbajes. Ook in Arnhem, Breda en Utrecht komen monumentale gevangenissen midden in de stad op de markt. De herbestemming van deze complexen biedt enorme kansen. Wordt er wel het onderste uit de kan gehaald om de stad te verbeteren?

Tekst: Teun van den Ende

De afgelopen jaren is er in korte tijd een aantal grote gevangeniscomplexen op de markt gekomen doordat als gevolg van nieuwe inzichten over detentie en de terugloop van het aantal gevangenen er een overcapaciteit aan cellen is ontstaan. Na de verkoop en herbestemming van gevangenissen in Rotterdam en Leeuwarden, mag nu een aantal andere steden zich klaarmaken voor een ingrijpende transformatie. De ligging van de gevangenissen in binnensteden (Haarlem, Breda, Utrecht) of dicht bij de binnenstad (Amsterdam en Arnhem) nodigt uit tot het benutten van de complexen voor de stad als geheel. Zoals door het openen van nieuwe routes door de voorheen gesloten enclave, of het bestemmen van het erfgoed voor grootschalige functies die niet op andere plekken in het historische centrum onder te brengen zijn. Nog interessanter is het als de ambities van de gemeenten voor hun binnensteden een plek krijgen in de uitvraag aan marktpartijen die in de race zijn om dergelijke terreinen te herontwikkelen. De vraag is wel of gemeenten dit voor elkaar krijgen en of marktpartijen bereid zijn om in hun plannen een bredere blik te hanteren.

Lees het hele artikel: Blauwe Kamer – Bevrijd uit detentie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *