Wederopbouwlandschappen

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Onderzoek / Projectleider / Werk
Haskerveenpolder. Gemeente de Friese Meren

Kunnen ruimtelijke principes, die stammen uit de wederopbouwperiode, houvast bieden voor toekomstige ruimtelijke transformaties van het agrarische cultuurlandschap? Deze vraag stelde het College van Rijksadviseurs aan Feddes-Olthof landschapsarchitecten en Franz Ziegler (Ziegler|Brandenhorst stedenbouw en architectuur).

Zij kregen opdracht om twee wederopbouwgebieden, de Haskerveenpolder (Friesland) en ‘de Groep e.o.’ (Utrecht), te onderzoeken op uitdrukkingsvormen en kenmerken die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog het aanzien van de gebieden bepaald heeft. Het doel van de studie was om in beeld te brengen wat de specifieke ‘wederopbouw-karakteristieken’ zijn van beide gebieden en te verkennen wat aanknopingspunten kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Beide landschappen staan op de lijst van dertig wederopbouwgezichten die door het Ministerie van OCW zijn aangewezen als toonbeelden van de wederopbouwperiode (1940-1965). Daarbinnen zijn acht ruilverkavelingslandschappen als wederopbouwgebieden van nationaal belang. De grootschalige en vernieuwende manier van het inrichten van het land na de oorlog heeft een grote impact gehad op de plattelandsontwikkeling. Ruilverkaveling was dé manier om de productiviteit en efficiency van de agrarische sector te verhogen om de Nederlandse bevolking te kunnen voeden. Vanuit de waardering voor de diversiteit van het landschap en het streekgebonden karakter van de landbouwgebieden is er veel kritiek geweest op deze nieuwe landinrichting. Inmiddels zijn we 50 – 60 jaar verder en zijn de inrichting en stoffering van de ruilverkavelingsgebieden volgroeid. Ze maken onlosmakelijk deel uit van het Nederlands landschap.

De studie is op het symposium ‘Het landschap van de vooruitgang’ gepresenteerd als onderdeel van de Landschapstriennale Lingezegen. Teun was als projectleider vanuit het College van Rijksadviseurs betrokken bij het project. Het rapport is op de site van het CRa te downloaden.

Haskerveenpolder. Gemeente Friese Meren

Haskerveenpolder. Gemeente Friese Meren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *