Tijdloos herontwikkelen

Leave a comment
Gastcollege / NRP Academie / Werk

Wat is de meerwaarde van herbestemmen? Door middel van het behandelen van recente cases bood Teun in zijn lezing de deelnemers NRP Academie stof tot nadenken. In het lezingenprogramma van de NRP Academie worden gastdocenten uitgenodigd hun expertise in te brengen.

In zijn lezing bracht Teun onder andere de vraag naar voren hoe de herontwikkeling van het Schieblock in Rotterdam gewaardeerd kan worden. De herontwikkeling is niet vanuit een eigendomssituatie voortgekomen maar door succesvolle initiatieven van ondernemers. Voortdurend zijn er kleine interventies die tot een gestage waardevermeerdering leiden. Geleidelijke ontwikkeling levert een hoge waarde op en niet alleen voor de plek zelf maar ook voor zijn omgeving. De centrale vraag in het gesprek met de deelnemers aan de NRP Academie was hoe de waardeontwikkeling ook terug kan vloeien naar de pioniers.

Lees het verslag van de ochtend waarin het gastcollege van Teun plaatsvond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.