Jaarboek Architectuur in Nederland 2019/2020

Leave a comment
Co-auteur / nai010 uigevers / Publicatie / Redacteur
Architectuur in NL 2019 2020

Samen met Arna Mačkić en Kirsten Hannema vormt Teun sinds 2019 de redactie van het Jaarboek Architectuur in Nederland. Het Jaarboek bestaat uit een selectie van recent gerealiseerde projecten in Nederland, drie essays van de redactieleden en gastauteur Adeola Enigbokan.

De redactie stelde zichzelf de vraag hoe het werkgebied van architecten er nu uitziet? De economische heropleving van de afgelopen jaren bracht weliswaar leverde meer opdrachten op, maar ook problemen op zoals stijgende grondprijzen, en minder aandacht voor kwaliteit in ontwerp, materiaal en inpassing in de sociale structuur van de stad.

De redactie heeft haar blik daarom gericht op projecten die een bijdrage leveren aan de noodzakelijke vernieuwingen, of een kritische houding aannemen tegenover de status-quo. In hoeverre is het ontwerp toegankelijk is voor eenieder – fysiek, maar ook financieel? Architectuur vormt de wereld waarin wij leven, iedereen zou daaraan moeten kunnen bijdragen, en ervan profiteren, meent de redactie.

Het Jaarboek Architectuur in Nederland 2019/2020 verschijnt op 21 september bij nai010 uitgevers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.