Hydrobiografie Marken

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Onderzoek / Projectleider / Werk
Marken 1779

Het eiland Marken heeft een roerige watergeschiedenis met talloze overstromingen. In opdracht van het College van Rijksadviseurs is door cultuurhistoricus Marinus Kooijman en Loes van der Vegt (Land-id) de ‘Hydrobiografie Marken’ opgesteld over het verleden dat het eiland met het water deelt.

Teun was vanuit het College van Rijksadviseurs projectleider van de ‘Hydrobiografie Marken’. De inzichten uit de studie vormt een belangrijke bouwsteen in de Pilot meerlaags veiligheid Marken die wordt uitgevoerd door een team van Antea Group, H+N+S en HKV. Doelstelling is om de omringdijk van het Noord-Hollandse eiland te versterken zodat de overstromingskans aanvaardbaar is. De cultuurhistorie van het eiland bleek voor het uitdenken van oplossingen in het hier en nu een vruchtbare bodem te vormen. De hydrobiografie op de site van het College van Rijksadviseurs te downloaden.

Buitendijkse structuren_Marken

Buitendijkse structuren_Marken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *