Erfgoed van morgen

Leave a comment
Blog / Boekman
Openbaar groen in het Van Eesteren Museum. Foto: Stella Ruisch

Schijnbaar doorsnee plekken in de stad kunnen van grote betekenis zijn voor stedelingen die er wonen of verblijven. Plekken die voorheen van betekenis waren kunnen die betekenis kwijtraken in de huidige samenleving. Daarentegen biedt erfgoed ook juist aanleiding tot hechting of zelfs toe-eigening door bewoners of (lokale) ondernemers.

Vraag aan bewoners welke plekken voor hen van betekenis zijn en ze zullen ook plekken zonder erkende erfgoedstatus noemen. Maar aangezien de klassieke monumentenzorg de handen vol heeft aan de wettelijk vastgelegde monumenten staat zij slechts in contact met een kleine groep stadsbewoners. Voor de ontwikkeling van het erfgoeddiscours is het daarom van belang te zoeken naar de wijze waarop betekenissen ontstaan buiten deze inner circle van monumenteneigenaren en -liefhebbers.

In Boekman Extra #8 stelt Teun de vraag centraal hoe het opsporen en selecteren van het erfgoed van morgen in z’n werk zou kunnen gaan. Hoe kom je te midden van wisselende betekenissen vanuit verschillende perspectieven tot een zorgvuldige beslissing over behoud of vernieuwing?

Lees het hele artikel bij Boekman

Aireywoningen, Burgemeester de Vlugtlaan, Amsterdam Nieuw-West

Aireywoningen, Burgemeester de Vlugtlaan, Amsterdam Nieuw-West

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *