Erfgoed Hack #2: ZOHO

Leave a comment
Co-organisator / Platform VOER / Workshop

Op 9 oktober organiseerde Platform VOER in samenwerking met STIPO de tweede erfgoed-hack. In deze sessies komen jonge erfgoedprofessionals samen rondom een actuele gebiedsontwikkeling. Het toneel was het Zomerhofkwartier (ZOHO), een levendig woon-werk-maakgebied dichtbij het Rotterdamse stadscentrum.

Onder de vlag van Platform VOER deden 14 deelnemers mee aan de Erfgoed hack in het kantoor van STIPO middenin ZOHO. Het adviesbureau is al vanaf 2013 in het gebied betrokken bij de beweging om ZOHO aantrekkelijker te maken voor andere ondernemers en bezoekers. Aan de hand van introducties van architectuurhistorici Amanda Terpstra en Joosje van Geest kwamen de deelnemers aan de Erfgoed hack op een aantal vragen uit, zoals: hoe kan erfgoed als inspiratie voor het herontwerp voor de transformatie dienen? En als insteek voor het realiseren van maatschappelijke (meer)waarde? Teun publiceerde een verslag van de erfgoed-hack op Platform VOER.

Platform VOER richt zich met de erfgoed-hacks op jonge professionals die met erfgoed in gebiedsontwikkelingen te maken hebben. De bijeenkomsten zijn kleinschalig, telkens op een andere locatie waar iets gaat veranderen waarin erfgoed een factor is. Door middel van een korte brainstorm of workshop biedt Platform VOER in samenwerking met een lokaal opererende partij een handreiking aan bij het gebied betrokken stakeholders aan.

Eind november 2018 is de openbare aanbesteding voor ZOHO bekend gemaakt. Daarin is geen expliciete aandacht voor de cultuurhistorische betekenis van de geleefde geschiedenis van ZOHO. Ontwikkelaars of architecten die meer willen weten over deze kwaliteiten van het gebied kunnen bij ZOHO Citizens aankloppen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.