Erfgoed-hack #1: Centrale Markthal Amsterdam

Leave a comment
Co-organisator / Platform VOER / Werk / Workshop

In samenwerking met BOEi organiseerde Platform VOER de allereerste erfgoed-hack in de Centrale Markthal in Amsterdam, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Marktkwartier. Eigenaar BOEi bood een kijkje achter de schermen, de deelnemers wisselen ideeën uit over de uitdagingen die de integratie van erfgoed in de herstructurering tot woon-werkgebied met zich meebrengt.

De vraag die BOEi (Stichting voor behoud van industrieel erfgoed) aan de deelnemers van de 1e erfgoed-hack stelde, was: Hoe kunnen kernkwaliteiten geborgd worden in diverse producten en processen van objectniveau tot gebiedsontwikkeling? De monumentale Markthal wordt in de plannen gebruikt als ‘stukje identiteit’ dat interessant is voor de marketing van het gebied en het aantrekken van toekomstige bewoners. De Markthal wordt in de huidige plannen teveel als object beschouwd, een eiland in de huidige plannen.

Dit is een gemiste kans aangezien de geleefde geschiedenis van de plek als handelslocatie van meerwaarde kan zijn in de ontwikkeling. Eén van de adviezen die voortkwam uit de erfgoed-hack was: maak een biografie van de plek, die de levensgeschiedenis beschrijft om stakeholders ervan bewust te maken dat ze zich bevinden op een tijdlijn. Een biografie en kernwaarden gaan niet alleen over de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis, maar ook over de sociale geschiedenis.

Platform VOER richt zich met de erfgoed-hacks op jonge professionals die met erfgoed in gebiedsontwikkelingen te maken hebben. De bijeenkomsten zijn kleinschalig, telkens op een andere locatie waar iets gaat veranderen waarin erfgoed een factor is. Door middel van een korte brainstorm of workshop biedt Platform VOER in samenwerking met een lokaal opererende partij een handreiking aan bij het gebied betrokken stakeholders aan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *