Boer doet leven

Leave a comment
College van Rijksadviseurs (CRa) / Publicatie / Redacteur / Werk
Boer doet leven_Lecturis

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. Op initiatief van Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap, zijn in het boek Boer Doet Leven 20 portretten van ‘landschapsboeren’ gemaakt. In het boek tonen zij dat het mogelijk is om tegelijkertijd voedsel en een aantrekkelijk landschap te produceren.

De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een complex systeem dat veranderen moeilijk maakt. In Boer Doet Leven vertellen twintig landschapsboeren een positief, hoopvol en inspirerend verhaal. Zij zijn voorlopers die bloemrijke akkerranden, houtwallen, heggen en hagen een rol geven in hun bedrijfsvoering. Met volop kansen voor insecten, vogels én mensen. Het Nederlandse landschap mag dan vooral onder invloed van de intensieve landbouw zijn uitgekleed, deze boeren laten zien hoe prachtig het weer kan worden.

Boer Doet Leven, Portretten van landschapsboeren is bij Lecturis te bestellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.