Future Proof: Erfgoed vinden, erfgoed maken

Leave a comment
Co-auteur / Publicatie / Vrije Universiteit / Werk

De Vrije Universiteit organiseerde de vijfde editie van de Week van het Lege Gebouw en gaf naar aanleiding van de jubileumeditie de publicatie ‘Future Proof’ uit. Daarin worden de lessen van de afgelopen vijf edities geplaatst in de actuele herbestemmingspraktijk.

Verschillende auteurs beschrijven in de publicatie de dynamiek voor, tijdens en na de crisis in de vastgoedsector en de impact daarvan op onze omgang met leegstaand erfgoed en op de positie van betrokken professionals. Teun schreef samen met Maurits van Putten onder de vlag van Platform VOER over de erfgoedpraktijk die onder maatschappelijke druk en nieuwe inzichten verandert.

Het essay gaat in op toenemende diversiteit, het belang van de geleefde geschiedenis en de belangstelling van bewoners voor wat zij als erfgoed zien. Andere auteurs reflecteren op de vorming van een interdisciplinair vak en de wijze waarop onderwijsinstellingen hierop inspelen. De publicatie is daarmee een bundeling van uiteenlopende observaties van en onconventionele scenario’s voor herbestemming in Nederland, afkomstig van door de wol geverfde professionals en jonge honden die nu samen aan het roer staan.

De publicatie is uitgegeven bij uitgeverij Matrijs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *