De Tijdmachine als tool bij het nieuwe herbestemmen

Leave a comment
Co-organisator / Nationaal Monumentencongres / Platform VOER / Workshop

Speciaal voor het Nationaal Monumentencongres ging Platform VOER de samenwerking aan met STIPO, de gemeente Amersfoort en het Nationaal Restauratiefonds om kennis te kunnen maken met de Tijdmachine: een instrument om door de tijd te reizen, verhalen te verzamelen om inspiratie en richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling.

De Tijdmachine heeft als doel om verleden, heden en toekomst van een specifieke plaats samen met stakeholders te verbinden en te bespreken. De uitkomst daarvan is een Waardenpaspoort, een nieuw en dynamisch instrument om de culturele en historische dimensies van een gebied te belichten, te monitoren en verder te kijken dan alleen één dominante periode of leidend narratief dat een plek betekenis verleent.

Teun leidde vanuit Platform VOER de workshop samen met Sienna Veelders (STIPO). Het onderwerp was de Tijdmachine als tool voor het nieuwe herbestemmen, zoals dat in de Nieuwe Stad in Amersfoort is uitgevoerd, locatie van de congres. Deelnemers leerden over de geleefde geschiedenis van de locatie en brachten hun bevindingen samen in twee tijdlijnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.