Opdrachtgevers

Werkplaats Erfgoed werkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder:

College van Rijksadviseurs en H-team

Sinds 2010 werkt Teun voor het College van Rijksadviseurs (CRa) aan opgaven op het gebied van cultureel erfgoed, landschap en herbestemming. Hij is projectleider op gebied van ruimtelijke opgaven waarin erfgoed als inspiratie dient en hij is sinds 2015 secretaris van het H-team. Tussen 2012-2016 werkte Teun samen met Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, aan projecten zoals Limes, eenheid in verscheidenheid en de Hydrobiografie Schelde-estuarium. Daarvoor werkte Teun samen met Wim Eggenkamp (Rijksadviseur Cultureel Erfgoed) o.a. aan de publicaties Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de veertig aandachtswijken, Toekomst beschermd gezicht? en Aandacht voor restauratieambachten.

Nederlands Architectuurinstituut

Tot 2013 was het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) het nationale sectorinstituut voor architectuur, stedebouwkunde, landschapsarchitectuur en aanverwante disciplines. Teun werkte aan diverse tentoonstellingen waaronder Lelé, architect van geluk en gezondheid en Strijd om de Stad. Ook werkte hij als redacteur aan de content voor de architectuur-app Urban Augmented Reality (UAR). Sinds 2013 is het NAi vanwege cultuurbezuigingen gefuseerd met Premsela en het Virtueel Platform tot Het Nieuwe Instituut.

Algemene Voorwaarden

Werkplaats Erfgoed hanteert als Algemene Voorwaarden de door BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en NLIngenieurs ontwikkelde rechtsverhouding ‘De Nieuwe Regeling‘.