All posts filed under: Werk

De Provada-split

Leave a comment
Blog / H-team
het Schieblock, Rotterdam, dat tot 2010 leeg stond

Op de jaarlijkse vastgoedbeurs PROVADA voerde het H-team een intiem gesprek met enkele professionals uit de bouwpraktijk. Dat gebeurde te midden van het geweld van sessies over beleggingen, grote woningbouwplannen en de onvermijdelijke champagnemomenten.

Erfgoed van morgen

Leave a comment
Blog / Boekman
Openbaar groen in het Van Eesteren Museum. Foto: Stella Ruisch

Schijnbaar doorsnee plekken in de stad kunnen van grote betekenis zijn voor stedelingen die er wonen of verblijven. Plekken die voorheen van betekenis waren kunnen die betekenis kwijtraken in de huidige samenleving. Daarentegen biedt erfgoed ook juist aanleiding tot hechting of zelfs toe-eigening door bewoners of (lokale) ondernemers.