All posts filed under: Werk

A Test of Character

Leave a comment
Gastcollege / Vrije Universiteit / Werk
De arbeiders die de Noordoostpolder schiepen

In het gastcollege 'A Test of Character' staat de vraag centraal in hoeverre beleid en subsidiestromen vanuit de overheid het behoud en de omgang met erfgoed bepalen. Aan de hand van naoorlogse voorbeelden van grootschalige planning ontstaan vragen over wie zich 'eigenaar' van het erfgoed voelt én wie over middelen beschikt om daarnaar te handelen.

Erfgoedarena: Straatwaarden en maatschappelijke erfgoedpraktijken

Leave a comment
Lezing / Reinwardt Academie / Werk
Veenweidegebied Fryslan in de winter. beeld: Peter de Ruyter

In de Erfgoedarena stond de vraag centraal wat het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken betekent voor (jonge) professionals én burgers. Hoe kom je te midden van wisselende betekenissen vanuit verschillende perspectieven tot een zorgvuldige beslissing over behoud of vernieuwing? De Reinwardt Academie wijdde er de publicatie Straatwaarden aan.

Bevrijd uit Detentie

Leave a comment
Blauwe Kamer / Blog
Open de Koepel, vogelvlucht

Recent verkocht het Rijksvastgoedbedrijf de koepelgevangenis van Haarlem en de Amsterdamse Bijlmerbajes. Ook in Arnhem, Breda en Utrecht komen monumentale gevangenissen midden in de stad op de markt. De herbestemming van deze complexen biedt enorme kansen. Wordt er wel het onderste uit de kan gehaald om de stad te verbeteren?