All posts filed under: Platform VOER

Ontzamelen

Leave a comment
Blog / Platform VOER

Zorg voor het cultureel erfgoed in de praktijk staat bloot aan lobby, uitoefening van macht, investeringen, (veranderend) beleid en toeval. Paradoxaal genoeg richt de erfgoedzorg zich juist op het veilig stellen van waarden uit het verleden vóórbij de waan van de dag, zodat nieuwe generaties er wat aan hebben.