All posts filed under: Blog

Erfgoed van morgen

Leave a comment
Blog / Boekman
Openbaar groen in het Van Eesteren Museum. Foto: Stella Ruisch

Schijnbaar doorsnee plekken in de stad kunnen van grote betekenis zijn voor stedelingen die er wonen of verblijven. Plekken die voorheen van betekenis waren kunnen die betekenis kwijtraken in de huidige samenleving. Daarentegen biedt erfgoed ook juist aanleiding tot hechting of zelfs toe-eigening door bewoners of (lokale) ondernemers.

Straatvoetbal als erfgoed

Leave a comment
Blog
Straatvoetballers, Amsterdam. Foto Guus Dubbelman

Schijnbaar doorsnee plekken in de stad kunnen van grote betekenis zijn voor stedelingen die er wonen of verblijven. Dit blijft soms volledig buiten het zicht van de mensen die zijn opgeleid om de stad te besturen, waarderen of (her)ontwerpen. Toch kan elke professional zich hier een beeld van proberen te vormen door op zoek te gaan naar de mate waarin bewoners zich plekken toe-eigenen.

Learning from Las Vegas 2.0

Leave a comment
Blog

In November 2016 Donald Trump was elected president of the United States. In this article I propose that he should lay down his weapons of mass consumption. The building industry's current focus, from which Trump made his own fortune, is reaping no benefits to either our (grand)children or our climate.