Author: redactie

Erfgoedarena: Straatwaarden en maatschappelijke erfgoedpraktijken

Leave a comment
Lezing / Reinwardt Academie / Werk
Veenweidegebied Fryslan in de winter. beeld: Peter de Ruyter

In de Erfgoedarena stond de vraag centraal wat het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken betekent voor (jonge) professionals én burgers. Hoe kom je te midden van wisselende betekenissen vanuit verschillende perspectieven tot een zorgvuldige beslissing over behoud of vernieuwing? De Reinwardt Academie wijdde er de publicatie Straatwaarden aan.

Kunstwerk met 9 miljoen views

Leave a comment
Blog / Vers Beton
Maasvlakte 2-De Zandwacht

Grote kunstwerken op openbare plekken, dat zou je het specialisme van Observatorium kunnen noemen. De Zandwacht op de Maasvlakte, de Leuvetrappen, de ‘voetgangers’ fly-overs op het Kleinpolderplein. Vers Beton sprak de drie Rotterdamse ‘kunstitecten’ over hoe hun werk de beleving van de openbare ruimte verandert.

Bevrijd uit Detentie

Leave a comment
Blauwe Kamer / Blog
Open de Koepel, vogelvlucht

Recent verkocht het Rijksvastgoedbedrijf de koepelgevangenis van Haarlem en de Amsterdamse Bijlmerbajes. Ook in Arnhem, Breda en Utrecht komen monumentale gevangenissen midden in de stad op de markt. De herbestemming van deze complexen biedt enorme kansen. Wordt er wel het onderste uit de kan gehaald om de stad te verbeteren?

De Provada-split

Leave a comment
Blog / H-team
het Schieblock, Rotterdam, dat tot 2010 leeg stond

Op de jaarlijkse vastgoedbeurs PROVADA voerde het H-team een intiem gesprek met enkele professionals uit de bouwpraktijk. Dat gebeurde te midden van het geweld van sessies over beleggingen, grote woningbouwplannen en de onvermijdelijke champagnemomenten.

Erfgoed van morgen

Leave a comment
Blog / Boekman
Openbaar groen in het Van Eesteren Museum. Foto: Stella Ruisch

Schijnbaar doorsnee plekken in de stad kunnen van grote betekenis zijn voor stedelingen die er wonen of verblijven. Plekken die voorheen van betekenis waren kunnen die betekenis kwijtraken in de huidige samenleving. Daarentegen biedt erfgoed ook juist aanleiding tot hechting of zelfs toe-eigening door bewoners of (lokale) ondernemers.