Visie

Teun van den Ende, initiatiefnemer van Werkplaats Erfgoed, schrijft, onderzoekt en voedt het (online) debat over de transformatie van stad en landschap. Hij werkt daarbij samen met experts van vakgebieden als cultuurhistorie, journalistiek, stedelijke economie, geografie, museologie, online media en ontwerp. Met de inzet om bestaande steden en landschappen te versterken en verlevendigen – zowel op korte termijn als voor komende generaties.

Steden en landschappen veranderen met een gezonde dosis toeval en speculatie. Delen ervan zijn vanuit idealisme of overtuiging bedacht en uitgevoerd. Na verloop van tijd kunnen ook deze plekken in een groter geheel opgaan; tegelijk zijn ze er nog steeds, maar de idealistische of hoogdravende bedoelingen erachter zijn verbleekt.

Hoe toevalliger en minder gepland deze plekken er na verloop van tijd uitzien, hoe gemakkelijker ze de tand des tijds vaak weten te doorstaan, ironisch genoeg. Soms zullen functionele aanpassingen nodig zijn. De plekken die dat toestaan verdienen terecht een tweede leven. Nieuwe generaties geven vervolgens hun eigen betekenis eraan en eigenen zich de plek toe.

Werkplaats Erfgoed

Werkplaats Erfgoed registreert langzame en bijna ongemerkte veranderingen in de leefomgeving. Ondanks het ogenschijnlijk lage tempo kunnen ze erg ingrijpend en kostbaar zijn. Werkplaats Erfgoed onderwerpt de geleidelijke transformatie van steden, wijken en landschappen aan onderzoek en reflectie. Door gebruiksaanpassingen naast de oorspronkelijke bedoelingen te houden is de mix van toeval en geplande bedoelingen te doorgronden, bij te sturen en voor hernieuwd gebruik geschikt te maken.

Een keer koffie drinken? Neem dan contact op!

Op zoek naar een goed boek over transformatie en herbestemming? Lees dan het prachtig geïllustreerde ‘How Buildings learn (1994)‘ geschreven door Stewart Brand. Hij zet in zijn betoog op overtuigende en nuchtere wijze in op transformatie als methode om onze dagelijkse leefomgeving te verbeteren.

Stewart Brand, How buildings learn, book cover.

Stewart Brand, How buildings learn, book cover.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *